Arhiv novic

Ponedeljek, 20. februar 2023, Velenje

Hisense Europe na poti trajnostnega razvoja v zgornji petini mednarodno najbolje ocenjenih podjetij

Hisense Europe na poti trajnostnega razvoja v zgornji petini mednarodno najbolje ocenjenih podjetij

Hisense Europe, proizvajalec gospodinjskih aparatov pod blagovnima znamkama Hisense in Gorenje, je prejel srebrno medaljo EcoVadis. Ta priznana mednarodna poslovna ocena, ki nas glede na rezultat ocenjevanja uvršča više od kar 83% vseh ocenjevanih podjetij, potrjuje našo zavezanost k trajnostnim poslovnim praksam in je dokaz dolgoletnih nenehnih prizadevanj podjetja za zmanjšanje vpliva na planet in spodbujanje družbene odgovornosti. 

Do 2024 bo naša embalaža 100% reciklabilna 
V Hisense Europe je trajnostno delovanje ena naših glavnih vrednot, na osnovi katere smo zastavili ambiciozne trajnostne cilje, osredotočene na pet ključnih področij: okolje, trajnostni izdelki, trajnostna dobavna veriga, ljudje in družbena odgovornost ter novi poslovni modeli. Ti cilji vključujejo zmanjšanje porabe energije z optimizacijo obnovljive energije, večjo uporabo recikliranih materialov v izdelkih, zmanjšanje količine odpadkov, spodbujanje trajnostnega transporta in krepitev trajnosti dobavne verige. 

Naša osredotočenost na trajnost je razvidna tudi iz naših prizadevanj, da recikliramo že 96% ustvarjenih odpadkov, do naslednjega leta bo naša embalaža 100% reciklabilna, zmanjšujemo tudi emisije CO2 iz transporta. Prestižna srebrna medalja EcoVadis dokazuje, da je Hisense Europe razvil pravo strategijo za povečanje trajnosti svojih poslovnih modelov.

Pomemben napredek v zadnjih petih letih 
Podjetje mora obravnavati vse faze proizvodnje, da čim bolj zmanjša svoj ogljični odtis, vključno s porabo energije med proizvodnjo, uporabljenimi materiali v izdelkih in njihovo življenjsko dobo ter procesi pakiranja in transporta. Na teh področjih je Hisense Europe v zadnjih petih letih dosegel pomemben napredek z 38-odstotnim zmanjšanjem porabe vode in 24-odstotnim zmanjšanjem porabe električne energije. Gospodinjski aparati Hisense in Gorenje, izdelani v Evropi, so narejeni iz odličnih, ekološko neoporečnih in razgradljivih materialov ter so podvrženi strogemu testiranju za podaljšanje njihove življenjske dobe. Pomemben vidik je tudi dostopnost rezervnih delov in enostavno servisiranje izdelkov.

Vlaganje v osebnostno in strokovno rast zaposlenih je ena od prioritet
Proces ocenjevanja trajnostnega delovanja EcoVadis ne zajema le okoljskega, temveč tudi družbeno in etično uspešnost podjetij. Hisense Europe z blagovnima znamkama Hisense in Gorenje je prejel srebro za predanost k spodbujanju etičnih poslovnih praks, kot sta ustvarjanje enakih možnosti za vse in vzpostavljanje kulture deljenja znanja. Vlaganje v osebnostno in strokovno poslovno rast zaposlenih je ena ključnih prioritet, kar se odraža tudi v izobraževanju in usposabljanju, za kar smo v letu 2021 namenili več kot 136.000 ur ali 20 ur na zaposlenega. Eden od naših ciljev je tudi spodbujanje zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter aktivnega življenjskega sloga.

Ambiciozni cilji za prihodnost
Prejem medalje EcoVadis dokazuje, da Hisense Europe napreduje v pravo smer – da naši izdelki in poslovanje postajajo kar se da trajnostni. »Trajnost je v središču naših vrednot in še naprej si bomo vztrajno prizadevali zmanjšati naš vpliv na okolje in kot eden ključnih gospodarskih subjektov v regiji, državi in širše, spodbujati družbeno odgovornost. Ta certifikat je velik dosežek in ponosni smo, da smo del skupnosti EcoVadis ter da se na lestvici ocenjevanih podjetij uvrščamo tako visoko,« je dejal Hanson Han, predsednik uprave Hisense Europe.

»Na področju skrbi za okolje imamo bogato okoljsko zgodovino, ki sega že več kot trideset let, naša prizadevanja na tem področju pa so priznana s strani strokovnjakov tako doma kot v tujini,« pravi Tomaž Korošec, član uprave Hisense Europe. »Naše naložbe v obnovljive vire energije, osredotočenost na trajnost in učinkovitost izdelkov ter uveljavljanje načel krožnega gospodarstva so se izkazali za pravilen pristop. Počaščeni smo, da smo prejeli srebrno medaljo EcoVadis, saj predstavlja naše prepričanje, da so podjetja z dosledno zavezanostjo družbeni in okoljski odgovornosti tista, ki bodo dosegla trajen uspeh."