Arhiv novic

Ponedeljek, 8. april 2024, Velenje

Poklicni gasilski enoti Velenje smo v Hisense Europe donirali novo gasilsko vozilo

Poklicni gasilski enoti Velenje smo v Hisense Europe donirali novo gasilsko vozilo

Poklicna gasilska enota Velenje je bogatejša za novo gasilsko vozilo s cisterno GVC1, ki smo jim ga slovesno predali na današnjem dogodku pred gasilskim domom Velenje. Donacija Hisense Europe poklicni gasilski enoti Velenje je vredna 350.000 evrov. Gasilci so za novo vozilo dokupili še dodatno opremo v vrednosti 40.000 evrov, ki jo je delno financirala tudi Mestna občina Velenje.

»Za nas v Hisense Europe in v Gorenju dobrobit skupnosti ni le odgovornost, je temelj naših vrednot. Razumemo in spoštujemo pomembno vlogo naše lokalne gasilske enote pri zagotavljanju varnosti našega mesta in sosednjih mest, pa tudi našega obsežnega industrijskega parka Hisense Europe, kjer se na več kot 63 hektarjih površin nahajajo vsi naši proizvodni in poslovni objekti in kamor dnevno prihaja na delo več kot 3500 ljudi,« je na predaji vozila dejal Hanson Han, predsednik uprave Hisense Europe. »Skrb za našo varnost je velika odgovornost, tako do lokalne skupnosti, do zaposlenih, do mesta in do okolja. To odgovorno nalogo smo zaupali gasilcem poklicne gasilske enote Velenje. S to donacijo želimo podpreti njihovo dobro delo in jim omogočiti, da bodo pripravljeni na trenutke, ko bomo morda potrebovali njihovo pomoč in zaščito. Nedolgo nazaj, ko smo se soočili s poplavami, smo se znova lahko prepričali, kako pomembna in dragocena so gasilska društva ter pogum gasilcev in njihova nesebičnost, ko svoja življenja posvetijo zaščiti naših. Zato jih moramo jih podpirati, kakor oni vedno branijo nas.«

Javni zavod PGE Velenje s stalno 24-urno interventno pripravljenostjo izvaja javno gasilsko službo ter druge naloge zaščite in reševanja na območju Mestne občine Velenje ter dejavnosti gasilske enote širšega pomena v občinah Šmartno ob Paki in Šoštanj. Poleg zaščite in reševanja življenj in premoženja je poslanstvo PGE Velenje ozavestiti občane o protipožarni kulturi, samozaščiti ter njihovem ravnanju v primeru nesreč. Z opravljanjem gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja v pogodbenih gospodarskih družbah skrbi za preventivo ter tako zagotavlja varnost zaposlenih, premoženja in občanov, ki živijo na območjih delovanja družb.

Kot je izpostavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, je to prva tako velika donacija katerega od podjetij z območja, ki ga pokriva PGE Velenje. »Javna dejavnost PGE Velenje posega tudi v industrijsko okolje, zato je Zavod PGE Velenje usmerjen tudi v prepoznavanje raznih tehnologij in nevarnosti, ki izhajajo iz tehnoloških procesov, še naprej pa bodo namenjali tudi usposabljanju lastnega kadra na področju preventive. Novo gasilsko vozilo je prav gotovo pomembna pridobitev, ki bo prispevala k boljši učinkovitosti našega gasilskega reševalnega sistema in še večji varnosti naših občanov, zato se zahvaljujem skupini Hisense Europe za ta gasilski avto, gasilcem pa želim varno delo z njim.«

V okviru dogodka so gasilci izvedli prikazno vajo in predstavitev vozila, ki je opremljeno z najnovejšo tehnologijo in zmogljivostmi, ki zagotavljajo, da imajo gasilci orodja, ki jih potrebujejo za hiter in učinkovit odziv na kakršnokoli nevarnost. Namenjeno je zelo široki uporabi, saj ima 3.000 litrov vode, elektro agregat, termo kamero, visokotlačni gasilnik ter kombinirano akumulatorsko orodje – torej opremo tako za gašenje kot tudi za tehnične intervencije. »Toda poleg same opreme ta donacija simbolizira predvsem duh sodelovanja in podpore, ki opredeljuje našo skupnost. To je dokaz, kaj lahko dosežemo, ko delamo skupaj s skupnim namenom,« je dejal Hanson Han.