Javne objave v letu 2019

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d. o. o., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/.