Javne objave v letu 2015

18.12.2015: Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV03

15.12.2015: Informacija o pomembnih deležih v družbi

06.11.2015: Gorenjev novi strateški načrt do leta 2020 temelji na globalni rasti. V letu 2015 bodo načrtovani prihodki doseženi.

06.11.2015: Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2015

06.11.2015: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2016

06.11.2015: Napoved novinarske konference Skupine Gorenje

21.08.2015: Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2015

20.08.2015: Gorenje in Gorenje Surovina podpisala dogovor o prodaji večinskega deleža v Publicusu - Popravek

19.08.2015: Gorenje in Gorenje Surovina podpisala dogovor o prodaji večinskega deleža v Publicusu

24.07.2015: Gorenje podpisalo pogodbo o prodaji večinskega deleža v družbi Gorenje Surovina

07.07.2015: Panasonic in Gorenje razširjata strateško poslovno sodelovanje na nova poslovna področja

03.07.2015: Obvestilo o sklepih 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

16.06.2015: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

10.06.2015: Nasprotni predlog sklepov skupščine

01.06.2015: Objava sklica 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

15.05.2015: Poslovanje Skupine Gorenje v prvem četrtletju leta 2015

25.04.2015: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

25.04.2015: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2014

25.04.2015: Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

03.04.2015: Skupina Gorenje začela pogajanja o možnosti odprodaje večinskega lastniškega deleža v družbi Gorenje Surovina

13.03.2015: Skupina Gorenje v letu 2014 pomembno izboljšala poslovanje

26.02.2015: Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

20.02.2015: Zanimanje za Gorenjevo tretjo izdajo komercialnih zapisov preseglo pričakovanja

13.02.2015: Gorenje načrtuje tretjo izdajo komercialnih zapisov

30.01.2015: Ocena poslovanja v letu 2014 in poslovni načrt 2015

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/