Javne objave v letu 2007

28. 12. 2007: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico (nadzorovana informacija)

18. 12. 2007: Finančni koledar pomembnejših objav družbe Gorenje, d.d., za leto 2008

18. 12. 2007: Gorenje v letu 2007 uspešno in nad načrti. Tudi v letu 2008 ambiciozna dvoštevilčna rast dobička

09. 11. 2007: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

08. 11. 2007: Medletno poročanje

08. 11. 2007: Obvestilo o 14. seji nadzornega sveta Gorenje, d.d.

18. 10. 2007: Gorenje odprlo novo tovarno v Mariboru

16. 10. 2007: Obvestilo v zvezi s 573. členom ZTFI

16. 10. 2007: Obvestilo o kvalificiranem deležu

17. 09. 2007: Obvestilo in oglas v zvezi s končano ponudbo vrednostnih papirjev

29. 08. 2007: Uprava zanika neresnična namigovanja ob visoki ceni delnice Gorenja

23. 08. 2007: Objava povzetka polletnega poročila

23. 08. 2007: Polletno poročilo

27. 07. 2007: Obvestilo o kvalificiranem deležu

26. 07. 2007: Obvestilo o 11. seji nadzornega sveta Gorenje, d.d.

05. 07. 2007: Obvestilo o kvalificiranem deležu

29. 06. 2007: Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

26. 06. 2007: Obvestilo v zvezi z javno ponudbo vrednostnih papirjev družbe Gorenje, d.d.

20. 06. 2007: Letno poročilo

14. 06. 2007: Obvestilo o sklepih skupščine

24. 05. 2007: Obvestilo o 10. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

24. 05. 2007: Medletno poročanje

24. 05. 2007: Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom 

24. 05. 2007: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

17. 05. 2007: Mednarodna predstavitev nove kolekcije Gorenje Ora-Ïto

10. 05. 2007: Objava sklica skupščine delničarjev

24. 04. 2007: Gorenje razvija najsodobnejši tehnološko-logistični center za proizvodnjo kuhinjskega pohištva

23. 04. 2007: Letni dokument

23. 04. 2007: Izjava o skladnosti s kodeksom

23. 04. 2007: Letno poročilo

23. 04. 2007: Objava povzetka revidiranega letnega poročila

23. 04. 2007: Obvestilo o 9. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

19. 03. 2007: Odločba Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence

27. 02. 2007: Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006

27. 02. 2007: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006

05. 02. 2007: Obvestilo o vpisu kosovnih delnic v KDD

31. 01. 2007: Gorenje krepi svojo vlogo na področju ekologije

17. 01. 2007: Obvestilo o vpisu sprememb statuta v sodni register

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/