Javne objave v letu 2008

19. 12. 2008: Zadnje četrtletje izničilo sicer uspešne rezultate Poslovni načrt za leto 2009 prilagodljiv

18. 12. 2008: Obvestilo o 22. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

11. 12. 2008: Gorenje v Beogradu odprlo najsodobnejši poslovni center

08. 12. 2008: Odpovedi naročil v zadnjih tednih vzbujajo skrb Razmere iz dneva v dan zahtevnejše

28. 11. 2008: Gorenje, d.d., pridobilo lastne delnice

20. 11. 2008: Gorenje, d.d., pridobilo lastne delnice

17. 11. 2008: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

13. 11. 2008: Obvestilo o pomembnih deležih

05. 11. 2008: Medletno poročanje

13. 10. 2008: Optimističen odziv Gorenja na razmere na finančnih trgih

25. 09. 2008: Vrednost blagovne znamke Gorenje zrasla za 63 milijonov evrov

08. 09. 2008: Obvestilo o pomembnih deležih

26. 08. 2008:  Polletno poročilo

26. 08. 2008:  Objava povzetka polletnega poročila

26. 08. 2008:  Obvestilo o 20. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

30. 06. 2008:  Obvestilo o pomembnih deležih

27. 06. 2008:  Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

17. 06. 2008:  Gorenje, d.d. prejelo soglasje za realizacijo pogodbe o nakupu nizozemske družbe ATAG Europe B.V. 

11. 06. 2008:  Obvestilo o sklepih skupščine

11. 06. 2008:  Gorenje prevzelo vodilno nizozemsko podjetje na področju bele tehnike

11. 06. 2008:  Kratko pojasnilo glede začasne ustavitve trgovanja z delnicami Gorenje, d.d.

21. 05. 2008: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

15. 05. 2008: Montaža kolesnikov v Šoštanju poteka v skladu s terminskim planom

07. 05. 2008: Objava sklica skupščine delničarjev

24. 04. 2008: Letni dokument

24. 04. 2008: Izjava o skladnosti s kodeksom

24. 04. 2008: Letno poročilo

24. 04. 2008: Objava povzetka revidiranega letnega poročila

24. 04. 2008: Obvestilo o 18. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

11. 04. 2008: Obvestilo s 17. seje Nadzornega sveta Gorenja, d.d., dne 10. 4. 2008

27. 02. 2008: Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov

27. 02. 2008: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/