Javne objave v letu 2009

17. 12. 2009: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2010

17. 12. 2009: Povzetek poslovnega načrta za leto 2010

05. 11. 2009: Gorenje v tretjem četrtletju s 3,4 milijona evrov dobička

02. 10. 2009: Uprava Gorenja sklenila dogovor z delojemalsko stranjo

21. 09. 2009: Pojasnila o družbi Ingor

18. 09. 2009: Nadzorni svet Gorenja aktivnosti uprave ocenil kot ustrezne

17. 09. 2009: Uprava Gorenja sklenila dogovor s sindikatom SKEI in predstavniki zaposlenih

16. 09. 2009: Proizvodnja Gorenja z oktobrom na 40-urni delovnik

25. 08. 2009: Polletno poročilo

25. 08. 2009: Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d.

24. 08. 2009: Prodor Gorenja na Bližnjem vzhodu

09. 07. 2009: Obvestilo o vpisu sprememb statuta v sodni register

18. 06. 2009: Obvestilo o sklepih skupščine

16. 06. 2009: Največji center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

29. 05. 2009: Objava ocene poslovanja za leto 2009

28. 05. 2009: Medletno poročanje

20. 05. 2009: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

06. 05. 2009: Objava sklica skupščine delničarjev

23. 04. 2009: Gorenje ustrezno in učinkovito kljubuje krizi

23. 04. 2009: Letni dokument

23. 04. 2009: Izjava o skladnosti s kodeksom

23. 04. 2009: Letno poročilo

23. 04. 2009: Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2008

23. 04. 2009: Obvestilo o 25. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

10. 03. 2009: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

06. 03. 2009: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

05. 03. 2009: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

04. 03. 2009: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

02. 03. 2009: Družba INGOR pridobila delnice GRVG

26. 02. 2009: Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov

26. 02. 2009: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

26. 02. 2009: Obvestilo o 24. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

16. 02. 2009: Pomembni strateški mejniki Gorenja

12. 02. 2009: Nadzorni svet Gorenja podprl protikrizne ukrepe uprave

09. 02. 2009: Nivo naročil za četrtino manjši

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/