Javne objave v letu 2010

24. 12. 2010: Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

21. 12. 2010: Rast Gorenja tudi v naslednjem letu

23. 11. 2010: Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar–september 2010

17. 11. 2010: Obvestilo javnosti v zvezi z zaključkom dokapitalizacije

16. 11. 2010: Uprava Gorenja deluje v korist vseh delničarjev

16. 11. 2010: Obvestilo o poteku dokapitalizacije

26. 10. 2010: Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

07. 10. 2010: Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

06. 10. 2010: Sprememba finančnega koledarja za leto 2010

13. 09. 2010: Nakup delnic družbe ETI Elektroelement d.d., Izlake

09. 09. 2010: Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

07. 09. 2010: Obvestilo v zvezi s prodajo (ponudbo) delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

03. 09. 2010: Gorenje bo širilo proizvodnjo grelnikov vode v Srbiji

03. 09. 2010: Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

31. 08. 2010: Gorenje ni podpisalo pisma o nameri o otvoritvi tovarne v Zaječaru

26. 08. 2010: Polletno poročilo

17. 08. 2010: Gorenje prevzelo švedskega proizvajalca vrhunskih gospodinjskih aparatov

10. 08. 2010: IFC in komercialne banke potrdile financiranje za prestrukturiranje dolgoročnega dolga Gorenja

09. 08. 2010: Pričetek postopka likvidacije družbe Gorenje Tiki

30. 07. 2010: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

28. 07. 2010: Gorenje prevzelo švedskega proizvajalca vrhunskih gospodinjskih aparatov

19. 07. 2010: Gorenje krepi svojo vlogo na področju ekologije

15. 07. 2010: Formalni začetek postopka povečanja osnovnega kapitala

16. 07. 2010: Obvestilo o sklepih 15. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

12. 07. 2010: Informacija o pomembnih deležih v družbi

05. 07. 2010: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

01. 07. 2010: Franjo Bobinac v upravnem odboru CECED-a

29. 06. 2010: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

23. 06. 2010: Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

23. 06. 2010: Nasprotni predlog sklepa skupščine

22. 06. 2010: IFC potrdil vložek za prestrukturiranje dolgoročnega dolga Gorenja

18. 06. 2010: Tiki ukinja proizvodnjo grelnikov vode v Ljubljani

16. 06. 2010: Sklic na dokument: Objava sklica 15. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

14. 06. 2010: Objava sklica 15. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

07. 06. 2010: Investicija IFC bo pospešila razvoj Gorenja

03. 06. 2010: Obvestilo o vpisu sklepov skupščine o povečanjih osnovnega kapitala in sprememb statuta v sodni register

01. 06. 2010: Odstop člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

28. 05. 2010: Obvestilo o sklepih 14. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

26. 05. 2010: Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2010

21. 05. 2010: Upravni odbor IFC potrdil namero o investiciji v lastniški in dolžniški kapital Gorenja

13. 05. 2010: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

07. 05. 2010: Nasprotni predlogi sklepov skupščine

06. 05. 2010: Gorenje v prvem četrtletju nadaljuje trend pozitivnega poslovanja

04. 05. 2010: Kreditni odbor IFC potrdil namero IFC o investiciji v lastniški in dolžniški kapital Gorenja

30. 04. 2010: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009

26. 04. 2010: Objava sklica 14. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

22. 04. 2010: Letni dokument

22. 04. 2010: Politika upravljanja družbe Gorenje, d.d.

22. 04. 2010: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

22. 04. 2010: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009

22. 04. 2010: Sprememba finančnega koledarja družbe Gorenje, d.d. za leto 2010

19. 04. 2010: Obvestilo o 37. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

11. 03. 2010: Nerevidirani računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2009

11. 03. 2010: Nadzorni svet potrdil člane nominacijskega odbora

08. 03. 2010: Nominacijski odbor Gorenja pričel z delom

26. 01. 2010: Povzetek strateškega načrta Skupine Gorenje za obdobje 2010 - 2013

15. 01. 2010: Obravnava strateškega načrta za obdobje 2010 - 2013

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/