Javne objave v letu 2011

28. 12. 2011: Objava sklica 17. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

20. 12. 2011: Objava strateškega načrta 2012-2015 in poslovnega načrta za leto 2012

30. 11. 2011: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2012

29. 11. 2011: Informacija o pomembnih deležih v družbi

11. 11. 2011: Sprememba finančnega koledarja za leto 2011

11. 11. 2011: Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2011

10. 10. 2011: Zagon Gorenjeve tovarne v Zaječarju

26. 09. 2011: Gorenje že 40 let uspešno na nemškem trgu

29. 08. 2011: Poslovanje Gorenja v prvem polletju letošnjega leta

29. 07. 2011: Pogodba o prodaji Gorenjevega deleža v Istrabenz Gorenju stopila v veljavo

08. 07. 2011: Gorenje sklenilo z Deutsche Bank posojilo Schuldscheindarlehen v višini 100 milijonov evrov

05. 07. 2011: Obvestilo o sklepih 16. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

21. 06. 2011: Gorenje prodalo svoj delež v družbi Istrabenz Gorenje

17. 06. 2011: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

03. 06. 2011: Obvestilo glede sklica skupščine

01. 06. 2011: Objava sklica 16. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

30. 05. 2011: Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2011

13. 05. 2011: Informacija o pomembnih deležih v družbi

19. 04. 2011: Letni dokument

19. 04. 2011: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

19. 04. 2011: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2010

19. 04. 2011: Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

11. 03. 2011: Nerevidirani računovodski izkazi Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2010

04. 03. 2011: Marko Mrzel novi član uprave Gorenja

28. 01. 2011: Gorenje podpisalo predpogodbo o naložbi v Zaječarju

24. 01. 2011: Gorenje načrtuje investicijo v Zaječarju

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/