Javne objave v letu 2012

18. 12. 2012: Gorenje objavilo oceno poslovanja v letošnjem letu in poslovni načrt za naslednje leto

18. 12. 2012: Obvestilo nadzornega sveta in uprave v zvezi z nenapovedano stavko zaposlenih 12. decembra

17. 12. 2012: Obvestilo po seji nadzornega sveta Gorenja

14. 12. 2012: Gorenju dolgoročno sindicirano posojilo Sberbank Europe v višini 50 milijonov evrov

16. 11. 2012: Zahtevno poslovno okolje zaznamovalo tretje četrtletje

24. 08. 2012: Obvestilo o odstopu člana nadzornega sveta

24. 08. 2012: Gorenje kljub zelo zaostrenim razmeram prvo polovico leta zaključilo z dobičkom in z nižjo zadolženostjo

09. 07. 2012: Objava popravka rezultatov glasovanja pri točki 3.1 ter 3.2 na 18. skupščini delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki je potekala dne 5.7.2012

06. 07. 2012: Naslednje leto selitev Askove proizvodnje iz Švedske v Velenje

05. 07. 2012: Obvestilo o sklepih 18. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

04. 07. 2012: SID banka podpira razvojne projekte Gorenja

28. 06. 2012: Gorenje nadaljuje s prestrukturiranjem švedske družbe Asko

18. 06. 2012: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

13. 06. 2012: Nasprotni predlog sklepov skupščine

04. 06. 2012: Objava sklica 18. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

25. 05. 2012: Gorenje v prvem četrtletju z nižjimi prihodki, a višjim dobičkom kot lani

26. 04. 2012: Gorenje s srbsko vlado sklenilo pogodbo o širitvi investicije v Valjevu

19. 04. 2012: Letni dokument

19. 04. 2012: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

19. 04. 2012: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2011

19. 04. 2012: Obvestilo o 22. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

28. 03. 2012: Skupina Gorenje nadaljuje z optimizacijo proizvodnih lokacij

12. 03. 2012: Lansko leto še zahtevnejše od leta 2010

09. 03. 2012: Obvestilo v zvezi z redno sejo nadzornega sveta Gorenja, d.d.

05. 03. 2012: Gorenje odprlo tovarno v Zaječarju

05. 03. 2012: Skupina Gorenje seli proizvodnjo štedilnikov iz Finske na Češko

14. 02. 2012: Gorenje s srbsko vlado podpisalo Memorandum o razumevanju

03. 02. 2012: Obvestilo o sklepih 17. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

12. 01. 2012: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/