Javne objave v letu 2013

31. 12. 2013: Obvestilo družbe Gorenje, d.d.

31. 12. 2013: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

30. 12. 2013: Spremembe deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta

30. 12. 2013: Delnice Gorenja od 30. decembra 2013 tudi na Varšavski borzi

23. 12. 2013: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

23. 12. 2013: Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov

18. 12. 2013: Gorenje uspešno zaključilo tudi drugo dokapitalizacijo. V obeh dokapitalizacijah je skupaj pridobilo skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala za razvoj in finančno razdolžitev

06. 12. 2013: Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Agenti in poslovalnice (točke za storitve za stranke) DM BZ WBK na Poljskem

05. 12. 2013: Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Določitev Ponudbene cene v PLN

02. 12. 2013: Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Dodatek k prospektu in osvežen časovni potek Ponudbe

20. 11. 2013: Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti

19. 11. 2013: Poslovanje Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih leta in ocena poslovanja do konca leta

19. 11. 2013: Sklic na dokument: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti - Dopolnitev

19. 11. 2013: Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti

14. 11. 2013: Sklic na dokument: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2013 – sprememba

05. 11. 2013:
Sklic na dokument: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico - Popravek

30. 10. 2013: Skupina Gorenje objavlja osvežen strateški načrt za obdobje 2014 – 2018

30. 10. 2013: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

18. 10. 2013: Informacija o pomembnih deležih v družbi

17. 10. 2013: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2014

07. 10. 2013: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

19. 09. 2013: Gorenju dolgoročno sindicirano posojilo SID banke in NLB

18. 09. 2013: Najava podpisa pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu NLB in SID banke Gorenju

16. 09. 2013: Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

30. 08. 2013: Poslovanje pod vplivom makroekonomskih razmer, tečajnih razlik in strateških selitev proizvodnje

23. 08. 2013:
Obvestilo o sklepih 20. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

01. 08. 2013: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

16. 07. 2013: Objava sklica 20. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

08. 07. 2013: Skupina Gorenje in Republika Srbija sklenili predpogodbo o skupnem investiranju v Gorenjeve proizvodne obrate v Srbiji

05. 07. 2013:
Obvestilo o sklepih 19. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

05. 07. 2013: Gorenje in Panasonic sklenila strateško partnerstvo

19. 06. 2013: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

03. 06. 2013: Objava sklica 19. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

24. 05. 2013: Poslovanje Gorenja v prvem četrtletju glede na zahtevne selitve proizvodnje v skladu s pričakovanji

07. 05. 2013: Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. na organizirani trg

26. 04. 2013: Gorenje uspešno izdalo 8-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 21 milijonov evrov

19. 04. 2013: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

19. 04. 2013: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2012

19. 04. 2013: Obvestilo o 35. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

18. 04. 2013: Gorenje v Velenju že proizvaja pralne in sušilne stroje Asko

10. 04. 2013: Gorenje načrtuje izdajo komercialnih zapisov

15. 03. 2013: Gorenje objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za 2012

27. 02. 2013: Gorenje odprodalo proizvodnjo pohištva investicijskemu podjetju CoBe Capital

15. 02. 2013: Gorenje pričelo z redno proizvodnjo v novi tovarni hladilno-zamrzovalnih aparatov v Valjevu

11. 01. 2013: Nadzorni svet Gorenja imenoval ostale člane uprave za mandatno obdobje 2013-2018

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/