Javne objave v letu 2016

22.12.2016: Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV04

10.11.2016: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2017

10.11.2016: Informacija o zaključku postopka

10.11.2016: Več kot 50-odstotna rast dobička iz poslovanja Skupine Gorenje je rezultat rasti prihodkov in ugodne prodajne strukture.

13.10.2016: Informacija o pomembnih deležih v družbi

11.10.2016: Po mnenju pravnih strokovnjakov je predsednik uprave Gorenja, d. d., Franjo Bobinac pri razkritju informacije predsedniku Vlade RS ravnal zakonito

30.09.2016: Zaključek skrbnega pregleda

20.09.2016: Informacija o pomembnih deležih v družbi

22.08.2016: Prodaje in dobiček še naprej rasteta

25.07.2016: Gorenje in Panasonic podpisala dogovor o pogojih za izvedbo skrbnega pregleda

08.07.2016: Obvestilo o sklepih 23. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

30.06.2016: Gorenje in HIS podpisala pogodbo o prodaji večinskega deleža v Publicusu

22.06.2016: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

15.06.2016: Nasprotni predlog sklepov skupščine delničarjev

06.06.2016: Objava sklica 23. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

01.06.2016: Stališče Gorenja glede prodaje Gorenja Surovine

20.05.2016: Prvo četrtletje zaznamovala rast prodaje in dobička

17.05.2016: EIB s 50 milijoni evrov podprla programe raziskav, razvoja in inovacij družbe Gorenje

12.05.2016: V Velenju zagnali proizvodnjo pomivalnih strojev blagovne znamke Gorenje

26.04.2016: Odstop člana nadzornega sveta

22.04.2016: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

22.04.2016: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2015

22.04.2016: Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

11.03.2016: Informacija v zvezi s prodajnim postopkom Gorenja Surovine

11.03.2016: V zadnjem četrtletju 2015 najboljša prodaja in dobiček. Na letni ravni 1,225 milijarde evrov prihodkov in 80 milijonov EBITDA.

12.02.2016: Odstop člana uprave

12.02.2016: Uvrstitev komercialnih zapisov GRV04 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

03.02.2016: Uspešna izdaja komercialnih zapisov potrdila zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje

18.01.2016: Gorenje načrtuje četrto izdajo komercialnih zapisov

15.01.2016: V letu 2015 prodaja gospodinjskih aparatov presegla načrte. V letu 2016 večja tudi dobičkonosnost.

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/