Javne objave v letu 2017

22.12.2017: Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV05

20.12.2017: Gorenjevo sponzorstvo Torpeda je bilo transparentno in učinkovito

06.12.2017: Objava sklica 25. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

29.11.2017: Za podporo pri iskanju strateškega partnerja Gorenje imenovalo svetovalca

22.11.2017: Družba prejela zahtevo za sklic skupščine

22.11.2017: Družba prejela zahtevo za sklic skupščine

21.11.2017: Izjava nadzornega sveta ob zahtevi za sklic izredne skupščine Gorenja

17.11.2017: Družba prejela zahtevo za sklic skupščine

17.11.2017: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2018

13.11.2017: Poročanje Gorenja skladno z veljavno zakonodajo

09.11.2017: Gorenje bo aktivno preučilo možnosti strateških partnerstev

09.11.2017: Skupina Gorenje v prvih devetih mesecih dosegla rast prihodkov in dobička kljub zahtevnemu tretjemu četrtletju

26.10.2017: Obvestilo o Zahtevi za posredovanje poročil in informacij

03.10.2017: Začasna ustavitev trgovanja z obveznico GV01 zaradi izvedbe postopkov KDD v centralnem registru

25.08.2017: Skupina Gorenje prvo polletje sklenila uspešno, še naprej povečujemo prihodke in dobiček

27.07.2017: Franjo Bobinac predsednik uprave še en mandat

14.07.2017: Obvestilo o sklepih 24. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

30.06.2017: Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d. d., v trgovanje na organiziranem trgu

28.06.2017: Ovadbi zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij zoper Gorenje, d. d. in predsednika uprave Franja Bobinca zavrženi

27.06.2017: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

23.06.2017: Podjetje za okoljske raziskave ERICo bo postalo del globalne skupine Eurofins Group

12.06.2017: Objava sklica 24. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

24.05.2017: V prvem četrtletju leta 2017 zelo solidna rast prodaje in dobička Skupine Gorenje

16.05.2017: Požar v družbi Kemis pogašen

11.05.2017: Objava informacije o novi izdaji obveznic Gorenja

03.05.2017: Gorenje sprejelo sklep o drugi izdaji obveznic

24.04.2017: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2017

24.04.2017: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

24.04.2017: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2016

21.04.2017: Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

14.04.2017: Gorenje načrtuje drugo izdajo obveznic

10.04.2017: Odstop člana nadzornega sveta

06.04.2017: Gorenje preučuje možnost druge izdaje obveznic

10.03.2017: Skupina Gorenje v letu 2016 presegla načrtovane prihodke in dobiček

24.02.2017: Odstop člana uprave

31.01.2017: Uvrstitev komercialnih zapisov GRV05 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

25.01.2017: Uspešna izdaja komercialnih zapisov potrdila zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje

13.01.2017: Gorenje načrtuje peto izdajo komercialnih zapisov

13.01.2017: Po uspešnem prvem letu izvajanja strateškega načrta bomo načrtovani dobiček za 2016 presegli. V letu 2017 nadaljnja rast prihodkov in dobičkonosnosti.

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/