Javne objave v letu 2018

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d. d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si.

20.12.2018: Gorenje prodalo hčerinsko družbo Gorenje Surovina

30.10.2018: Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

30.10.2018: Obvestilo o sklepih 28. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

30.10.2018: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

30.10.2018: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

29.10.2018: Objava sklica 28. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

26.10.2018: Obvestilo o vpisu sklepov o prenosu delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja ter o umiku delnic GRVG z organiziranega trga v sodni register

20.09.2018: Obvestilo o seji nadzornega sveta Gorenja

17.09.2018: Obvestilo o sklepih 27. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

29.08.2018: Franjo Bobinac bo podpredsednik za marketing v Hisense Inernational

24.08.2018: Gorenje v prvem polletju z rastjo prodaje pod lastnimi blagovnimi znamkami

16.08.2018: Obvestilo o prejemu odstopnih izjav članov nadzornega sveta

16.08.2018: V Gorenju razširili upravo s šestimi novimi člani

16.08.2018: Objava sklica 27. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

09.08.2018: Obvestilo o objavi odločbe po členu 6(1)(b) Uredbe ES o združitvah

23.07.2018: Obvestilo o prvi seji nadzornega sveta Gorenja

09.07.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

06.07.2018: Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

05.07.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

02.07.2018: ATVP odločila, da je prevzemna ponudba Hisensa uspela

29.06.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

28.06.2018: Hisense bo po uspešni prevzemni ponudbi 95,42-odstotni lastnik Gorenja

26.06.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi ter o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

26.06.2018: V Gorenjev nadzorni svet imenovali še štiri predstavnike zaposlenih

12.06.2018: Obvestilo o sklepih 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

12.06.2018: Gorenje v prihodnje s šestčlansko upravo

08.06.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

01.06.2018: V Gorenju uskladili novo kolektivno pogodbo

31.05.2018: Mnenje poslovodstva ciljne družbe

30.05.2018: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

29.05.2018: Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Gorenje gospodinjski aparati, d. d.

25.05.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

25.05.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

24.05.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

11.05.2018: Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

11.05.2018: Objava sklica 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

10.05.2018: Skupina Gorenje v prvem četrtletju stabilno, z 2,5 milijona evrov dobička

10.05.2018: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

09.05.2018: Informacija številka 5 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

08.05.2018: Informacija številka 4 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

19.04.2018: V Gorenju se nadaljujejo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi

05.04.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

16.03.2018: Informacija o postopku prodaje družbe Gorenje Surovina

14.03.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

09.03.2018: V Gorenju dosegli sporazum, stavke ne bo

09.03.2018: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

09.03.2018: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2017

08.03.2018: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

08.03.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

23.02.2018: Odziv uprave Gorenja, d. d., na napoved stavke

02.02.2018: Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

02.02.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

02.02.2018: Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

24.01.2018: Gorenje sprejelo sklep o izdaji komercialnih zapisov in pričelo s ponudbo komercialnih zapisov

19.01.2018: Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov

18.01.2018: Vabilo k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta

12.01.2018: Uprava Gorenja v prihodnjem mandatu z dvema novima članoma

12.01.2018: Gorenje v 2017 z najvišjimi prihodki v zadnjih petih letih. V 2018 načrtujemo 10-odstotno rast osnovne dejavnosti.

09.01.2018: Odgovor Gorenja na očitke zastopnika delničarja in nekdanjega člana poslovodstva Philipa Sluiterja, posredovane na skupščini delničarjev 9. januarja 2018

09.01.2018: Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.