Javne objave v letu 2014

19.12.2014: Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV02

16.12.2014: Skupina Gorenje z različnimi ukrepi poskuša blažiti negativne učinke izjemne zaostritve ekonomskih razmer v Rusiji

14.11.2014: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2015

14.11.2014: Poslovanje Skupine Gorenje v obdobju januar – september 2014

23.10.2014: Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

10.10.2014: Obvestilo o izdaji obveznic družbe GORENJE, d.d., Velenje

30. 9. 2014: Gorenje začenja z zbiranjem zavezujočih ponudb za 5-letne obveznice

09. 9. 2014: Gorenje preučuje možnost izdaje obveznic

29. 8. 2014: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

29. 8. 2014: Pričetek trgovanja z novoizdanimi delnicami tudi na Varšavski borzi

25. 8. 2014: Informacija o pomembnih deležih v družbi

21. 8. 2014: Poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici leta 2014

20. 8. 2014: Obvestilo o prvi seji nadzornega sveta Gorenja

14. 8. 2014: Spremembe deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta

31. 7. 2014: Spremembe deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta

31. 7. 2014: Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

21. 7. 2014: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

17. 7. 2014: Tudi IFC v konverzijo terjatev v delnice Gorenja

16. 7. 2014: Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

14. 7. 2014: Gorenje in banka VTB sklenila posojilno pogodbo

14. 7. 2014: Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

10. 7. 2014: Gorenje z Gorenjsko banko sklenilo pogodbo o konverziji terjatev v delnice

09. 7. 2014: Gorenju novo dolgoročno sindicirano posojilo

07. 7. 2014: Najava podpisa pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu Gorenju

24. 6. 2014: Obvestilo o sklepih 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

24. 6. 2014: Obvestilo nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

13. 6. 2014: Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

10. 6. 2014: Objava informacije o pričetku postopka za povečanje osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala s stvarnimi vložki

06. 6. 2014: Nasprotni predlog sklepov skupščine

28. 5. 2014: Sklic na dokument: Objava sklica 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

28. 5. 2014: Objava sklica 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

25. 4. 2014: Kodeks ravnanja v Skupini Gorenje

25. 4. 2014: Politika upravljanja družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje

25. 4. 2014: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

25. 4. 2014: Skupina Gorenje v prvem četrtletju z dobičkom

25. 4. 2014: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2013

25. 4. 2014: Obvestilo o 50. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

16. 4. 2014: Sklic na dokument: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2014 - Sprememba

02. 4. 2014: Uvrstitev komercialnih zapisov družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

26. 3. 2014: Gorenje uspešno izdalo komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov evrov

17. 3. 2014: Spremembe deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta

14. 3. 2014: Gorenje načrtuje drugo izdajo komercialnih zapisov

13. 3. 2014: V letu 2013 zaključen dvoletni program prestrukturiranja je podlaga za rast prihodkov in dobičkonosno poslovanje v letu 2014

12. 3. 2014: Sklic na dokument: Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2014 - Sprememba

04. 2. 2014: Skupina Gorenje in ameriški proizvajalec premijskih gospodinjskih aparatov Sub-Zero Group Inc. sklenila distribucijsko partnerstvo

31. 1. 2014: Poslovni načrt Skupine Gorenje za leto 2014 in ocena poslovanja v letu 2013

20. 1. 2014: Obvestilo družbe Gorenje, d. d.
 
09. 1. 2014: Informacija o pomembnih deležih v družbi

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/