Javne objave pred letom 2007

2006

razpri

2005

razpri

2004

razpri

2001

razpri

2000

razpri

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/