Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov sta družbi:

 • ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, (v nadaljevanju: družba), ki deluje kot glavni upravljavec podatkov družb, ki proizvajajo in/ali tržijo aparate blagovnih znamk znotraj družb skupine Hisense Europe (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko in Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo)
 • Hisense Gorenje Europe d.o.o., Hrvaška 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

(oba upravljavca podatkov v nadaljevanju: družba)

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo resno in odgovorno ob upoštevanju določil Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Ta dokument vsebuje informacije o dejavnostih obdelave podatkov, ki jih izvajamo v zvezi z osebnimi podatki uporabnikov naših izdelkov, naših strank, potencialnih strank in/ali uporabnikov spletne strani.

Poleg predmetne politike varstva podatkov:

 • sprejeli smo interni postopek varstva osebnih podatkov, v katerem so določene obveznosti družbe in zaposlenih glede varovanja osebnih podatkov.
 • sprejeli smo Politiko piškotkov, ki ureja varstvo osebnih podatkov uporabnikov naših izdelkov, naših strank, potencialnih strank in/ali uporabnikov spletnega mesta.
 • ustvarili smo namenski e-poštni predal, kjer nas lahko kontaktirate za vsa vprašanja o vaših osebnih podatkih.
 • zaposlene redno izobražujemo o ravnanju z osebnimi podatki.
 • redno preverjamo sisteme obdelave osebnih podatkov in predlagamo izboljšave.


  1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Upravljavca vaših osebnih podatkov sta:

·        družba ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o.

Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

e-naslov: privacy@connectlife.io

·        družba Hisense Gorenje Europe d.o.o.

Naslov: Hrvaška 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

e-naslov: privacy@connectlife.io


Družba ConnectLife, podatkovne tehnologije, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, deluje kot glavni upravljavec podatkov družb, ki proizvajajo in/ali tržijo aparate blagovnih znamk znotraj družb skupine Hisense Europe (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko in Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Družba Hisense Gorenje Europe d.o.o. je družba, ki drugim družbam iz skupine Hisense Europe ponuja podporne storitve glede prodaje izdelkov blagovnih znamk znotraj družb skupine Hisense Europe.

Druge družbe znotraj skupine Hisense Europe so lahko obdelovalci vaših osebnih podatkov. Kot taka družbe skupine Hisense Europe in distributerji zbirajo in drugače obdelujejo vaše osebne podatke (na podlagi pogodbe, zakonitega interesa ali vašega soglasja), njihova sredstva za obdelavo podatkov (npr. spletna mesta, programi CRM, spletna orodja itd.) pa so za namene tega pravilnika navedeno kot naše sredstvo. Seznam drugih družb skupine Hisense Europe, distributerjev in njihovih procesorjev je na voljo tukaj: LINK


2.    Način pridobivanja podatkov

Vaše osebne podatke pridobivamo na podlagi uporabe naših spletnih strani ali aplikacij, s piškotki in drugimi spletnimi orodji, z izpolnjevanjem obrazcev na naši spletni strani ali v fizični obliki, s telefonsko in elektronsko komunikacijo, z drugo pisno komunikacijo in/ali prek socialnih omrežij.


3.    Katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen?

V tem razdelku pojasnjujemo, katere podatke obdelujemo in za kakšen namen, odvisno od posamezne dejavnosti:


3.1. Nakup na spletni strani družbe ali zbirka izdelkov, naročenih na spletu

Za nakup izdelkov preko spletne strani družbe ali prevzem izdelkov, naročenih preko spleta, moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke (npr. naslov za dostavo), saj bomo le tako lahko obdelali vaše naročilo in identificirali kupljene izdelke v primeru uveljavljanja garancije.

Za omogočanje nakupa na spletni strani ali prevzem izdelkov, naročenih preko spleta, bomo obdelovali naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov za izdajo računa in naslov za dostavo (če je izbrana možnost dostave),
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • številka naročila,
 • vrednost naročila,
 • način plačila,
 • številko bančnega računa in/ali številko kreditne kartice
 • podrobnosti o naročenih izdelkih in
 • datum nakupa.

Namen in podlaga obdelave zgoraj navedenih podatkov je zagotavljanje možnosti dostave oziroma prevzema naročila, plačila naročila, informacije o statusu vašega naročila in izstavitve računa za opravljen nakup. Z oddajo naročila ste opravili nakup, kar pravno pomeni, da ste sklenili kupoprodajno pogodbo in za izpolnjevanje svojega dela obveznosti iz kupoprodajne pogodbe moramo obdelovati vaše osebne podatke (pogodbena obdelava), hkrati pa smo po zakonu dolžni izdati račun za opravljen nakup (zakonska obveznost).

Obdobje obdelave: Podatki, poslani dostavni službi, se hranijo 1 leto od datuma dostave vašega naročila. Podatki v zvezi s samim nakupom se hranijo, dokler lahko uveljavljate določene pravice v zvezi z nakupom po pristojni zakonodaji (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišču). V skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi se podatki za izdajanje računov hranijo za obdobje, ki je predvideno z lokalno zakonodajo.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru spletnega nakupovanja ali prevzema izdelkov, naročenih preko spleta, vašega nakupa ali prevzema izdelkov ne moremo izvesti brez pridobitve zgoraj navedenih osebnih podatkov. Še vedno pa lahko izdelke kupite in prevzamete izdelke neposredno v naši fizični trgovini ali v poslovalnicah pogodbenih partnerjev, ki slednje omogočajo.


3.2. Podpora strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih

Za zagotavljanje podpore strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke, saj le tako lahko izpolnimo svoje zakonske obveznosti v zvezi s tem.

Da bi zagotovili podporo strankam pri odpravljanju težav in garancijskih zahtevkih, bomo obdelali naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • številka naročila,
 • podrobnosti o kupljenih izdelkih,
 • datum nakupa,
 • naslov,
 • jezik komunikacije,
 • v primeru klica v klicni center posnetek telefonskega pogovora.

Namen in podlaga obdelave zgornjih podatkov je spoštovanje zakonskih določil glede garancije prodajalca za kupljene izdelke (zakonska obveznost) in izpolnjevanje kupoprodajne pogodbe v zvezi s kupljenimi izdelki (pogodbena obdelava).

Obdobje obdelave: Podatki se hranijo toliko časa, dokler obstaja možnost uveljavljanja zahtevkov iz pogodbe in garancije po pristojnem zakonu (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišču). Posnetki telefonskih klicev se hranijo v skladu z lokalno zakonodajo.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Neposredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov lahko vpliva na zagotavljanje in kakovost podpore strankam pri uporabi naših izdelkov ali na način reševanja garancijskih zahtevkov. Vendar pa glede na kanal in razlog komunikacije morda ne bomo potrebovali vseh zgoraj navedenih podatkov.


3.3. Obvestilo o izdelkih, ki so spet na zalogi

V primeru, da določenega izdelka ni na zalogi, lahko posameznik vnese svojo e-pošto, da prejme obvestilo, ko je izdelek ponovno na zalogi.

Za obveščanje posameznika o razpoložljivosti izdelka bomo obdelali naslednje podatke:

 • elektronski naslov.


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je obveščanje o razpoložljivosti izdelka. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Do preklica privolitve, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete. Podatke bomo prenehali hraniti v 1 mesecu od prejema preklica privolitve oziroma v 1 mesecu od poslanega obvestila o dobavljivosti izdelka posamezniku, pri čemer ste lahko v tem času še vedno prejemnik naše komunikacije.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru, da vašega e-poštnega naslova ne navedete, vas ne moremo obvestiti, da je izdelek spet na zalogi, lahko pa z istim namenom redno obiskujete našo spletno stran.


3.4. Uporabniški račun na spletni strani družbe ali v mobilni aplikaciji Connectlife

Vsak posameznik si lahko na spletni strani ustvari uporabniški račun, ki je namenjen spremljanju poteka naročila, ogledu zgodovine nakupov ali podajanju mnenja o izdelku. V okviru nastavitev uporabniškega računa je možno tudi podati privolitev za prejemanje marketinških sporočil ali preklic prejemanja le-teh. Enake dostopne podatke kot za uporabniški račun na spletnem mestu lahko uporabite za uporabniški račun znotraj mobilne aplikacije Connectlife.

Za ustvarjanje uporabniškega računa bomo obdelali naslednje podatke:

 • elektronski naslov
 • ime in priimek,
 • telefonsko številko,
 • naslov,
 • jezik komunikacije,
 • geslo;
 • prehranske preference;
 • servisna zgodovina;
 • profil družbenega omrežja (v primeru vzpostavitve uporabniškega računa z profilom družbenega omrežja);
 • gmail naslov in podatke, pridobljene z gmailom (v primeru vzpostavitve uporabniškega računa z gmailom).


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je zagotavljanje dostopa do vašega računa in avtentifikacija uporabnika. Z zahtevo za ustvarjanje uporabniškega računa je sklenjeno pogodbeno razmerje in za izpolnjevanje našega dela pogodbenih obveznosti bomo obdelovali vaše osebne podatke (pogodbena obdelava). Nekatere osebne podatke (prehranske preference) obdelujemo na podlagi vaše privolitve in jih obdelujemo z namenom, da vas obvestimo o našem predlogu priprave hrane. Nekateri osebni podatki (servisna zgodovina) se obdelujejo zaradi izpolnjevanja kupoprodajne pogodbe v zvezi s kupljenimi izdelki (pogodbena obdelava).

Obdobje obdelave: Vaše osebne podatke hranimo, dokler ne izbrišete svojega računa ali do 3 leta po zadnji prijavi v račun. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se hranijo toliko časa, kolikor obstaja možnost uveljavljanja zahtevkov iz pogodbe po veljavnem zakonu (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možno vložiti zahtevek pri pristojnem sodišču). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica privolitve, ki jo lahko  kadarkoli prekličete. Ti podatki se bodo prenehali hraniti v 1 mesecu po prejemu preklica privolitve, v tem času pa ste lahko še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih osebnih podatkov ni mogoče ustvariti uporabniškega računa. Kljub temu vam ni treba ustvariti uporabniškega računa (tj. posredovati osebnih podatkov za ta namen) za nakup ali uporabo naših izdelkov.


3.5. Registracija izdelka na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji Connectlife

Vsak posameznik, ki je kupil katerega od naših izdelkov, lahko izdelek registrira na naši spletni strani ali prek mobilne aplikacije Connectlife v svojem uporabniškem računu. Posameznik z registracijo pridobi poenostavljen dostop do navodil za uporabo, naših predlogov za uporabo izdelka, informacij v zvezi z garancijo in dodatno podaljšano garancijsko dobo ter obvestil o posodobitvah v zvezi z aparati Connectlife.

Za izvedbo registracije produkta bomo (poleg podatkov iz točke 3.4.) obdelali naslednje podatke:

 • številka izdelka,
 • serijska številka izdelka,
 • datum nakupa,
 • kopijo računa o nakupu.


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je omogočiti dostop do navodil za uporabo, naših predlogov za uporabo izdelka in informacij v zvezi z garancijo. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Do preklica privolitve, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete. Podatki se bodo prenehali hraniti v 1 mesecu po prejemu preklica privolitve ali v 1 mesecu po izbrisu registracije produkta, kjer ste lahko v tem času še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih podatkov ne morete registrirati izdelka na naši spletni strani ali v mobilni aplikaciji Connectlife. Vendar ima vsak izdelek ob nakupu priložena navodila za uporabo in podatke v zvezi z garancijo.


3.6. Podajanje mnenj, ocen in komentarjev na spletni strani

Da bi omogočili možnost podajanja mnenj, ocen in komentarjev na spletnem mestu, moramo zbirati in obdelovati nekatere vaše osebne podatke, saj želimo izkušnje dejanskih strank in uporabnikov deliti s potencialnimi strankami in uporabniki. Izkušnje dejanskih strank in uporabnikov določenega izdelka ali storitve z enega trga lahko s potencialnimi strankami in uporabniki na drugem trgu.

Za podajanje mnenj, ocen in komentarjev bomo obdelovali naslednje podatke:

 • ime ali izbrano ime,
 • elektronski naslov,
 • podrobnosti o kupljenih izdelkih,
 • kopijo računa o nakupu.


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je zagotoviti, da je mnenje, oceno in komentar o posameznem izdelku podala oseba, ki je posamezen izdelek dejansko kupila ali uporablja. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki bodo samodejno izbrisani po 5 letih po objavi mnenja, ocene in komentarja. Vaša mnenja, ocene in komentarji so vidna na spletni strani 5 let po objavi na spletni strani. Vaša mnenja, ocene in komentarji pa bodo izbrisani prej v primeru preklica vaše privolitve za tovrstno obdelavo podatkov, pri čemer se v teh primerih podatki prenehajo hraniti v 1 mesecu od prejema preklica privolitve.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Mnenja, ocene in komentarje na spletnem mestu lahko posredujete tudi anonimno (brez posredovanja svojih osebnih podatkov). Vendar brez vaših osebnih podatkov ne moremo zagotoviti, da so mnenja, ocene in komentarji podani samo od dejanskih kupcev in uporabnikov.


3.7. Marketinške in sorodne storitve

Za namen marketinških aktivnosti, obveščanja o naših izdelkih, prejemanja povratnih informacij o kupljenih izdelkih in za spodbujanje k registraciji izdelka v okviru uporabniškega računa potrebujemo vašo izrecno privolitev in brez slednjega vas ne bomo kontaktirali za zgoraj navedeni namen. Dano privolitev lahko kadar koli prekličete v nastavitvah uporabniškega računa, tako da se odjavite od prejemanja sporočil, spremenite nastavitve piškotkov ali nam pošljete zahtevo na privacy@connectlife.io.

Za namen marketinških in sorodnih storitev obdelujemo naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko,
 • podatki o lokaciji uporabnika, pridobljeni iz uporabnikove mobilne naprave,
 • posameznikove interese glede ogleda izdelkov na spletnih straneh,
 • kontaktni podatki prek aplikacij za neposredno sporočanje,
 • zgodovino nakupov,
 • poštna številka,
 • podatki v zvezi z dostavo, odpiranjem, klikanjem in odjavami naših sporočil;
 • analiza razpoloženja uporabnikov ocen izdelkov.


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je omogočanje pošiljanja marketinških sporočil ali predstavitev prilagojene ponudbe glede na vaše interese ali izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo na podlagi vaše privolitve.

Obdobje obdelave: Do preklica privolitve, pri čemer lahko soglasje kadarkoli prekličete. Podatki se bodo prenehali hraniti v 1 mesecu po prejemu preklica privolitve, pri čemer ste lahko v tem času še vedno prejemnik našega sporočila.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati v marketinške namene (privolitev za obdelavo osebnih podatkov v te namene je podana prostovoljno). Kljub temu vas v tem primeru ne bomo mogli obveščati o naših marketinških aktivnostih, naših izdelkih in za vas ustvarjati personaliziranih ponudb.


3.8. Informacije o vaših aktivnostih na naši spletni strani

Z namenom izboljšanja delovanja spletnega mesta, statističnih pregledov in prilagojene ponudbe spremljamo tudi vaše aktivnosti na našem spletnem mestu, pri čemer so ti podatki v psevdonimizirani obliki.

Za spremljanje aktivnosti na naši spletni strani obdelujemo naslednje podatke:

 • določitev uporabniškega računa,
 • zgodovino nakupov,
 • IP naslov naprave,
 • operacijski sistem naprave,
 • uporabljen brskalnik,
 • spletni naslov (URL naslov) začetne strani, ki jo uporabljate za dostop do naše spletne strani.


Namen in podlaga obdelave je izboljšanje delovanja spletnega mesta, statistični pregledi in personalizirane ponudbe, kar je naš zakoniti interes, pri čemer obdelava za namen personaliziranih ponudb temelji na vaši privolitvi. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete v nastavitvah uporabniškega računa, tako da spremenite nastavitve piškotkov ali nam pošljete zahtevo na privacy@connectlife.io.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki bodo samodejno izbrisani po 1 letu od vsakega obiska naše spletne strani. Vendar pa se vaši podatki prenehajo obdelovati v primeru preklica vaše privolitve, pri čemer lahko privolitev kadar koli prekličete. Podatki se prenehajo hraniti v roku 1 meseca od prejema preklica privolitve.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? V primeru neposredovanja zgoraj navedenih podatkov ne moremo slediti vaši aktivnosti na naši spletni strani in posledično izboljšati funkcionalnost naše spletne strani ter vam pripraviti personalizirane ponudbe.


3.9. Obdelava osebnih podatkov prek družbenih omrežij, aplikacij za neposredno sporočanje in spletnih govorilnic

Družba ima lahko vzpostavljene profile na družbenih omrežjih (npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter itd.) ali za komunikacijo uporablja aplikacije za neposredno sporočanje (npr. WhatsApp, FB Messenger, Viber itd.). Družbena omrežja in aplikacije za neposredno sporočanje nam omogočajo promocijo naših izdelkov in storitev ali zagotavljanje podpore strankam. Pri slednjem lahko izberemo tudi kategorije posameznikov na družbenem omrežju, na katere želimo, da se naš oglas nanaša. Kot taka je lahko družba odgovorna za varovanje osebnih podatkov, ki jih uporabniki delijo z družbo prek navedenih medijev, hkrati pa je ponudnik posameznega medija odgovoren tudi za obdelavo podatkov, ki jo izvaja na teh medijih, zato uporabnikom svetujemo, da se seznanijo s politiko zasebnosti posameznega medija.

V primeru obiska profila družbe na posameznem družbenem omrežju ali vzpostavitve komunikacije preko aplikacij za neposredno sporočanje lahko obdelujemo naslednje podatke:

·        če všečkate, delite objavo, označite profil družbe ali komentirate, prejmemo dostop do vašega javnega profila in vsebine vaše objave,

·        če nam pošljete zasebno sporočilo na družbenem omrežju ali prek aplikacije za neposredno sporočanje, pridobimo podatke o vašem javnem profilu oziroma vaše kontaktne podatke in podatke o vsebini poslanega sporočila.

Pri komuniciranju preko družbenih omrežij, aplikacij za neposredno sporočanje in spletnih govorilnic bomo o vas obdelovali naslednje podatke:

·        javni profil posameznika na družbenem omrežju in vsebina objave,

·        kontaktni podatki posameznika v aplikaciji za neposredno sporočanje,

·        ostale podatke, ki nam jih boste posredovali tekom komunikacije.


Namen in podlaga obdelave vaših osebnih podatkov je promocija produktov družbe in vzpostavljanje komunikacije z uporabniki družbenih omrežij ali aplikacij za neposredno sporočanje. Z vami lahko stopimo v stik samo na podlagi vaše privolitve, vendar lahko na vaše povpraševanje odgovorimo na podlagi našega zakonitega interesa, ki je zadovoljevanje potreb strank z zagotavljanjem informacij, povezanih z našimi izdelki.

Obdobje obdelave: Vaši osebni podatki, ki jih hranimo, bodo samodejno izbrisani po 1 letu od komunikacije ali prej v primeru preklica vaše privolitve. V primeru preklica privolitve se podatki prenehajo hraniti v roku 1 meseca od prejema preklica privolitve, kjer lahko v tem času še vedno obdelujemo vaše osebne podatke.

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez posredovanja vaših osebnih podatkov ne morete komunicirati z nami preko zgoraj navedenih medijev in ne moremo odgovoriti na vaša povpraševanja.


3.10. Uporaba izdelkov prek aplikacij Connectlife

Da bi uporabnikom omogočili vse funkcije pametnih naprav, razumeli potrebe uporabnikov ter ugotovili učinkovitost in uporabo naprave, zbiramo in obdelujemo nekatere vaše osebne podatke in podatke o delovanju posamezne naprave. V okviru navedenega je predvidena registracija uporabnika in sklenitev licenčne pogodbe.

Za registracijo uporabnika in sklenitev licenčne pogodbe bomo obdelovali naslednje osebne podatke:

 • naziv (gospod, gospa),
 • ime in priimek,
 • jezik komunikacije,
 • naslov,
 • telefonsko številko,
 • elektronski naslov,
 • prehranske preference,
 • vrste hrane in pijače ter shranjevanje v napravi (npr. hladilnik, vinska klet),
 • podatke o povezovanju naprave z našim oblakom.

Za povezavo naprave z oblakom prek lokalnega WIFI morajo uporabniki vnesti tudi podatke o identifikatorju nabora storitev (SSID) in geslo. Vendar se ti podatki uporabljajo samo za seznanjanje naprave z modulom Wi-Fi in jih ne zbiramo, shranjujemo ali kakor koli drugače obdelujemo.

Med uporabo pametne naprave bomo uporabljali naslednje diagnostične podatke o delovanju naprave:

 • podatke o napravi (znamka, model, serijska številka),
 • datum namestitve naprave,
 • delovanje naprave (čas delovanja, okvare, načrtovano vzdrževanje),
 • podatke, ki jih zaznavajo senzorji naprave in so pomembni za delovanje naprave (npr. podatki o tehnični zmogljivosti, podatki o morebitnih sporočilih o napakah, temperatura, vlaga, kakovost zraka itd.),
 • analitika vedenja uporabnikov,
 • rezervacija naprave,
 • poraba virov.


Namen in osnova obdelavevaših osebnih podatkov je zagotoviti možnost uporabe vseh funkcij pametnih naprav. Z zahtevo za registracijo uporabnika in sklenitvijo licenčne pogodbe se vzpostavi pogodbeno razmerje in za izpolnitev našega dela pogodbenih obveznosti moramo obdelovati vaše osebne podatke (pogodbena obdelava).

Obdobje obdelave: Podatke v zvezi z registracijo uporabnika in sklenitvijo licenčne pogodbe hranimo, dokler lahko uveljavljate določene pravice v zvezi z našimi pogodbenimi obveznostmi (v zakonu določeno obdobje, v katerem je možna vložitev zahtevka pri pristojnem sodišče po izteku veljavnosti licenčne pogodbe).

Kaj se zgodi, če osebnih podatkov ne posredujete? Brez zgoraj navedenih osebnih podatkov registracija uporabnika aplikacije Connectlife in sklenitev licenčne pogodbe ni mogoča.


3.11. Piškotki in druga spletna orodja

Če obiščete našo spletno stran, lahko na vašo napravo shranimo piškotke. Za več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, si oglejte Politiko piškotkov.

Poleg piškotkov uporabljamo tudi druga spletna orodja naslednjih ponudnikov:

Google, in sicer:

 • Google Marketing Platform za namene pridobivanja podatkov v zvezi s prometom na spletnem mestu (npr. število obiskovalcev, strani, ki so jih obiskovalci obiskali, čas obiska na spletnem mestu);
 • Google Maps za namene uporabe kartografske storitve Google Maps preko API-ja z namenom lažjega lociranja krajev, ki jih posameznik določi na spletni strani;
 • Google Tag Manager za namene upravljanja oznak spletnih strani preko uporabniškega vmesnika in integracije programskih kod na naših spletnih straneh;
 • Google Ads za nameščanje oglasov, ponovno trženje in sledenje konverzijam;
 • Google Optimize za namen A/B testiranja in testiranja spletnih strani;
 • Site Kit za izboljšanje in monetizacijo naše vsebine na spletni strani;
 • Youtube za namene vzpostavitve povezave s strežniki YouTube, kjer je potrebna uporaba vtičnikov iz YouTuba;
 • Google Analytics za namene zbiranja podatkov s spletnih mest in aplikacij za ustvarjanje poročil, ki zagotavljajo poslovne vpoglede;
 • Google Search Console za prikaz uspešnosti spletnih mest v Iskanju Google in kako Google vidi naše spletno mesto
 • Looker Studio za spreminjanje podatkov v informativne, lahko berljive, deljene in popolnoma prilagodljive nadzorne plošče in poročila.

Navedena spletna orodja upravlja Google Inc. s sedežem v ZDA, pri čemer se lahko določeni podatki o posameznikovi uporabi spletne strani prenesejo tudi na strežnik v ZDA, zato predlagamo, da se seznanite tudi z njihovo politiko zasebnosti, ki je na voljo tukaj: LINK. Če ste imetnik Google Računa in ste soglašali s prilagajanjem oglasov, lahko pridobimo tudi poročila o učinkovitosti naših oglaševalskih ukrepov (vključno s poročili o več napravah), demografske informacije in interese posameznikov.

Meta, in sicer:

 • Meta business suite kot orodje za upravljanje družbenih medijev za Facebook in Instagram z namenom ustvarjanja in razporejanja vsebine za odziv na angažiranost za analizo vpogledov,
 • Meta pixel za namene umeščanja oglasov, ponovnega trženja in sledenja konverzijam.

Navedena spletna orodja upravlja Facebook Ireland Limited, z registriranim sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; pri čemer se lahko določeni podatki o posameznikovi uporabi spletne strani prenesejo tudi na strežnik v ZDA, zato predlagamo, da se seznanite tudi z njihovo politiko zasebnosti, ki je dostopna tukaj: LINK.. Če ste imetnik računa Facebook ali Instagram in ste soglašali s prilagajanjem oglasov, lahko pridobimo tudi poročila o učinkovitosti naših oglaševalskih ukrepov (vključno s poročili med napravami), demografske podatke in interese posameznikov.


3.12. Ponovno trženje, sledenje in podobne tehnologije

Mi in ponudniki storitev tretjih oseb uporabljamo piškotke za obveščanje, optimizacijo in prikazovanje oglasov na podlagi vaših preteklih obiskov naše spletne strani ali naših mobilnih aplikacij, da lahko oglašujemo na spletnih mestih tretjih oseb. V ta namen uporabljamo:

 • Google Ads, ki ga zagotavlja Google in se lahko od tega odjavite tako, da obiščete stran z nastavitvami Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticatedin
 • Facebook Retargeting, ki ga ponuja Meta in to lahko onemogočite tako, da obiščete spletno mesto Facebook, kjer se morate prijaviti in odpreti Settings > Ads > Ad Settings. On the app, go to Setting & Privacy > Settings > Ad > Ad Preferences > Ad Settings. Nato izberete Not Allowed 

Da bi videli, kako delujeta naša spletna stran in mobilna aplikacija, uporabljamo use conversion beacons, tags, scripts in pixels, ki vzpostavijo kratko kodo, da nam sporočijo, kdaj ste kliknili določen gumb ali dosegli določeno stran. Uporaba teh tehnologij nam omogoča beleženje, da je določena naprava, brskalnik ali aplikacija obiskala določeno spletno stran.

Če omogočite storitve, ki temeljijo na lokaciji, v vašem računalniku ali mobilni napravi v povezavi z vašo uporabo spletne strani ali mobilne aplikacije, nam s tem omogočite, da zbiramo geolokacijo (ki lahko vključuje določeno zemljepisno dolžino in širino) vaše naprave. Ti podatki bodo uporabljeni, kot je določeno v tej politiki varstva osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem posebne oglaševalske vsebine ali sporočil glede na vašo lokacijo.

Mi in ponudniki storitev tretjih oseb lahko uporabimo podatke, ki jih zbiramo o vas (podatke z naše spletne strani ali mobilne aplikacije, prek vaših naprav ali od tretjih oseb), da nam in našim ponudnikom storitev tretjih oseb pomagajo prepoznati druge naprave, ki jih uporabljate (npr. mobilni telefon, tablica, drug računalnik itd.). Mi in ponudniki storitev tretjih oseb lahko uporabimo druge informacije, ki jih izvemo o vas, za prikazovanje ciljanega oglaševanja v vaših napravah in za pošiljanje e-pošte. Te piškotke tretjih oseb in druge tehnologije ureja posebna politika zasebnosti vsake tretje osebe.


4.   Zbiranje osebnih podatkov otrok

Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov otrok in smo seznanjeni, da lahko starši ali zakoniti skrbniki uporabljajo naše storitve ali kupujejo naše izdelke za družinsko uporabo, vključno z mladoletniki. Naše storitve in izdelki kot taki niso namenjeni za uporabo s strani otrok, in ne bomo zavestno zbirali osebnih podatkov o otrocih za noben namen, niti ne bomo sprejeli registracije s strani otrok. V nekaterih primerih, zlasti kadar se informacije zbirajo elektronsko, morda ne bomo mogli ugotoviti, ali so bile informacije zbrane od otrok in takšne podatke obravnavamo, kot da bi jih posredovala odrasla oseba. Če izvemo, da je otrok posredoval kakršne koli osebne podatke, si bomo razumno prizadevali, da take podatke takoj izbrišemo.


5.    Kdo obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo?

Vaši podatki se obdelujejo znotraj internih programov (npr. SAG in Hisense CRM) ali z uporabo orodij zunanjih ponudnikov.

Druge povezane osebe Hisense Group Holdings Co., Ltd imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov, saj so posamezne družbe prodajalci ali proizvajalci izdelka, ki ste ga kupili, posamezne družbe pa zagotavljajo ustrezno podporo za delovanje družbe. Povezane osebe Hisense Group Holdings Co., Ltd s sedežem zunaj EU/EGP so skladno z členom 27 GDPR imenovale predstavnika v EU, in sicer je to družba VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Duesseldorf, Nemčija.

Družba lahko posreduje osebne podatke tudi zunanjim izvajalcem (predvsem za namene zagotavljanja plačil, dostave in drugih zadev v zvezi z vašim naročilom itd.). V tem primeru se družba zavezuje, da bo z zunanjimi izvajalci sklenila pogodbo, ki zagotavlja ustrezno varnost vaših osebnih podatkov, zunanji izvajalci pa lahko vaše podatke obdelujejo le za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Vaši osebni podatki so lahko tudi predmet prenosa zunanjim izvajalcem v tretjih državah. V tem primeru bo družba zagotovila ustrezne zaščitne ukrepe, če imajo zunanji izvajalci sedež ali opravljajo storitve, pomembne za varstvo osebnih podatkov, v tretji državi, ki ne ponuja enake ravni varstva podatkov kot GDPR, in prevzame druge obveznosti, ki jih določa GDPR glede tovrstnega prenosa.

Še posebej lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim družbam v skupini Hisense in našim distributerjem, ki prodajajo naše izdelke in storitve na določenih trgih ali nudijo druge storitve v zvezi s poslovno podporo, reklamacijami naročenega blaga ali podporo strankam. Seznam naših družb v posameznih državah in njihovih obdelovalcev je naveden v prilogi: LINK 

Vaše osebne podatke lahko na podlagi vašega soglasja skladno s to politiko varstva osebnih podatkov delimo z oglaševalnimi in družbenimi omrežji:

 • Google Ireland Limited, s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; Politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK
 • Facebook Ireland Limited, z registriranim sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; Politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK
 • Pinterest, Inc., s registriranim sedežem na 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Združene države Amerike, politika zasebnosti družbe na voljo tukaj: LINK
 • LinkedIn kot orodje, ki ga zagotavlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, ZDA, Politika zasebnosti LinkedIna je na voljo tukaj: LINK

Za obdelavo osebnih podatkov uporabljamo tudi storitve drugih obdelovalcev, ki obdelujejo osebne podatke v skladu z našimi navodili in za namene, za katere se podatki zbirajo. Takšni obdelovalci so:

 • ponudniki storitev računalništva v oblaku in drugi ponudniki tehnološke podpore:

·        Microsoft Azure, ki ga zagotavlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, ZDA, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        SAP Hybris, ki ga zagotavlja SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Salesforce Marketing Cloud in Salesforce Service Cloud, ki ju zagotavlja Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Združene države, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Cloudera, ki jo zagotavlja Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, ZDA, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Platforma Tuya IoT, ki jo zagotavlja Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Pariz, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Združene države Amerike, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 • ponudniki marketinških orodij, ki nam pomagajo optimizirati spletne strani in personalizirati vsebine ter ponudbe za vas:

·        Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Združene države, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Nemčija, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        "eXpoint" SIA, ulica rīvības 76-34, Riga, LV-1001, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Mailchimp kot orodje, ki ga ponuja Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemčija, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj:LINK

·        Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, London, EC1R 3AU, Združeno kraljestvo, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        24TTL B.V., Amsterdam, Severna Nizozemska, Nizozemska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poljska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Združene države Amerike, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 • klicni centri in ponudniki orodij za vodenje in snemanje telefonskih klicev:

·        Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbia

·        3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Pariz, Francija, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 ZDA, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 • obdelovalci zunanje komunikacije, predvsem komunikacije preko SMS sporočil in klepetalnic:

·        LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Združene države Amerike, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Jivochat kot orodje, ki ga zagotavlja Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazilija, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia z ravni 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Avstralija 3000, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        SMS Broadcast Pty Ltd z ravni 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Avstralija 3000, pravilnik o zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

 • družbe, ki za nas pripravljajo ankete o zadovoljstvu uporabnikov z našimi izdelki in storitvami:

·        Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. nadstropje, DK-1112 Copenhagen K, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, politika zasebnosti družbeje na voljo tukaj: LINK

·        Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irska, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK

·        IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, politika zasebnosti družbe je na voljo tukaj: LINK


6.   Kje hranimo vaše podatke?

Vaši podatki so shranjeni v strežniških enotah in delovnih postajah družbe (tudi z uporabo tehnologij v oblaku) in v sistemu podatkovnega jezera (podatkovno jezero je centralizirano skladišče, ki vam omogoča shranjevanje strukturiranih in nestrukturiranih podatkov v poljubnem obsegu).


7.    Kakšne so vaše pravice in kako jih uveljavljate

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • pravica do dostopa – omogoča pridobitev informacij o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ter o postopkih in načinih obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do popravka – v primeru, da opazite, da vaši podatki niso točni, imate pravico do dopolnitve nepopolnih ali popravka napačnih podatkov,
 • pravica do izbrisa – omogoča, da zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. To bomo storili v skladu z GDPR in v primeru, da ne obstajajo druge omejitve, ki nam to preprečujejo,
 • pravica do omejitve obdelave – omogoča omejitev obdelave, medtem ko oporekate točnosti podatkov, ugovarjate izbrisu, saj namen obdelave, za katero so bili podatki zbrani, ni več pomemben in želite nadaljnjo hrambo zaradi zakonite interesov ali če ste vložili zahtevo za ugotavljanje pravnih razlogov za obdelavo,
 • pravica do prenosljivosti podatkov – omogoča, da prejmete kopijo posredovanih osebnih podatkov v strukturiranem, pogosto uporabljenem formatu strojne opreme in da podatke posredujete drugemu upravljavcu, če so izpolnjene zahteve, ki jih določa GDPR,
 • pravica do ugovora – omogoča ugovor v primeru zbiranja in obdelave podatkov za namene neposrednega trženja ali s tem povezanega profiliranja,
 • pravica do pregleda avtomatiziranega odločanja – v primeru, da odločitev, ki se odraža v našem medsebojnem odnosu, temelji na avtomatiziranem odločanju, lahko izkoristite pravico do izvedbe nove, neavtomatizirane odločitve,
 • pravica do preklica soglasja – v primeru, da obdelava temelji na danem soglasju, imate pravico soglasje kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Če želite uporabiti katero od zgornjih pravic, nas lahko o tem obvestite na elektronski naslov privacy@connectlife.io.

Poleg zgoraj navedenih pravic imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. V primeru, da so vam kršene pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem organu, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, po pošti na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.ip@ip-rs.si.


8.   Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam je na voljo naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na e-naslov: privacy@connectlife.io.